EH Ignace De Hovre

° 22 mei 1925

† 11 april 2020

Priester gewijd op 30 augustus 1953
Gewezen pastoor van de parochiekerk Sint-Martinus te Melden (Oudenaarde)
Aalmoezenier op rust van het WZC Sint-Antonius te Grembergen


Omwille van het Coronavirus heeft het bisdom besloten uitvaarten

enkel in besloten kring te laten plaatsvinden.
Daardoor zijn wij genoodzaakt deze richtlijnen op te volgen en afscheid te nemen
van E.H. Ignace onder beperkte familiekring tijdens de gebedsdienst
op vrijdag 17 april 2020 in de Sint-Margaretakerk te Grembergen
waarna hij te rusten wordt gelegd op de begraafplaats te Dendermonde.

Rouwbrief