Maria Van Thienen

Weduwe van Pierre De Brabander

° 25 juni 1924

† 20 december 2019

Rouwbrief