overledene.png

Laurent Cornelis

Weduwnaar van Anny Van den Abbeele
° 19 augustus 1930

† 29 september 2021