Marleen Peeters

° 27 december 1959

* 31 augustus 2021

dochter van wijlen 

Karel en Alfonsine Peeters-Cornelis

De afscheidsplechtigheid aan haar asurne zal plaatshebben 

op de begraafplaats van Grembergen
op zaterdag 4 september 2021 om 14 uur.